Steun ons en doneer!

Steun ons door te doneren via iDEAL of via een machtiging periodieke incasso.
Klik op de iDEAL afbeelding hieronder voor meer informatie of om meteen te doneren:

ccideal medium ANBI FC

Onder bepaalde omstandigheden is uw gift aftrekbaar van de belasting!

Algemene voorwaarden

Logo Stichting wins of change transparantDe algemene voorwaarden zijn van toepassing voor alle deelnemers voor trajecten en dagbesteding van Stichting Wings of Change

HUISREGELS

Er zijn huisregels opgesteld die met de deelnemers zijn besproken. Bij het niet naleven van de huisregels volgt een gepaste sanctie, in het zwaarste geval een officiële waarschuwing. Drie officiële waarschuwingen betekent dat Stichting Wings of Change de zorgovereenkomst eenzijdig kan beëindigen en de dagbestedingsplek kan vergeven. Tijdens de evaluatiegesprekken of indien nodig wordt er per deelnemer bekeken of men zich houdt aan de huisregels en de het nakomen van eventueel gemaakte afspraken.

AF- EN/OF ZIEKMELDING

De deelnemer dient zich bij ziekte of afmelding minimaal 24 uur van te voren af te melden via 06-55457725.

Wanneer een deelnemer later dan 24 uur van te voren wordt afgemeld mogen de kosten voor dagbesteding in rekening worden gebracht. Graag houden we contact met de deelnemer en/of zijn/haar begeleiding/vertegenwoordiger tijdens ziekte. Wij stellen het zeer op prijs als hij/zij ons iedere dag even op de hoogte houdt bij langdurige ziekte/afwezigheid.

MEDICIJNGEBRUIK

Deelnemers zijn verantwoordelijk voor de inname van hun eigen medicatie. Alleen indien afgesproken kan hiervan worden afgeweken. De deelnemer mag nooit zijn/haar eigen medicatie aanpassen zonder overleg met huisarts/specialist.

KLACHTENREGELING

Bij een klacht wendt de klager zich bij voorkeur tot de begeleiding. De klacht wordt in een persoonlijk gesprek besproken en er wordt geprobeerd samen tot een oplossing te komen.
Wanneer de klacht hier onvoldoende of niet goed wordt afgehandeld tot ieders tevredenheid, kan de deelnemer een klacht indienen bij Klachtenportaal Zorg. Dit is een onafhankelijk orgaan dat klachten behandeld die worden ingediend over de geleverde zorg van de aanbieder.

VEILIGHEID

Plezier, maar ook veiligheid staat voorop. Voor aanvang van de activiteiten en werkzaamheden wordt je gevraagd één of meerdere veiligheidsverklaringen te ondertekenen. Luister en volg ten alle tijden de veiligheidsinstructies op tijdens alle activiteiten die ondernomen worden op en buiten het terrein.

SCHADE

Stichting Wings of Change is verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid.
De deelnemer maakt uit eigen vrije wil gebruik van de diensten van Stichting Wings of Change. Zij kunnen niet aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor schade als gevolg van door deelnemer ondernomen handelingen voortvloeiend uit de begeleiding of de door de praktijk gegeven adviezen. Echter, schade die door de deelnemer wordt veroorzaakt die voortvloeit uit moedwillig schade maken aan materiële spullen/gebouw, mensen of dieren kan niet worden verhaalt op Stichting Wings of Change.

PRIVACY

Er is een toestemmingsverklaring opgesteld, waarin de deelnemer toestemming geeft aan de begeleiding om persoonlijke dossiers in te zien, die voor het begeleiden van de deelnemer van relevante betekenis zijn.

BETALINGSVOORWAARDEN

Deze voorwaarden maken onderdeel uit van de zorgovereenkomst tussen de deelnemer en Wings of Change. De declaratie gaat rechtstreeks naar de gemeente (ZIN), bewindvoerder of vertegenwoordiger die de persoonsgebonden budgetten (PGB) van de deelnemer behartigen.

ONTBINDENDE VOORWAARDEN

Bij ernstige agressiviteit en geweld of als derden of de dieren in gevaar worden gebracht door toedoen van de deelnemer wordt de toegang tot Wings of Change per direct ontzegd. Bij het stelen van eigendommen van Stichting Wings of Change of van één van de andere deelnemers kan er worden overwogen de deelnemer de toegang te ontzeggen. Na de ontzegging zal er altijd een uitvoerig gesprek over het gebeuren en de eventuele gevolgen plaatsvinden. In een dergelijke situatie kan Stichting Wings of Change een officiële waarschuwing geven. Bij drie officiële waarschuwingen kan Stichting Wings of Change de zorgovereenkomst eenzijdig beëindigen.

Copyright 2016-2017, Stichting Wings of Change

 

Stichting

stichting

Ieder mens heeft recht op de juiste zorg én aandacht. Stichting Wings of Change zet zich voor de volle 100 procent in voor deze stelling.