Steun ons en doneer!

Steun ons door te doneren via iDEAL of via een machtiging periodieke incasso.
Klik op de iDEAL afbeelding hieronder voor meer informatie of om meteen te doneren:

ccideal medium ANBI FC

Onder bepaalde omstandigheden is uw gift aftrekbaar van de belasting!

Bepalingen betreffende de behandelingsovereenkomst

 • Bij een medische klacht dient de cliënt altijd eerst naar de huisarts te gaan voor een diagnose en de cliënt past nooit zijn medicatie aan zonder overleg met huisarts/specialist
 • De cliënt/patiënt verplicht zich middels het intake- en anamneseformulier alle relevante informatie aan de Natuurgeneeskundig Therapeut te verstrekken. 
 • De cliënt/patiënt heeft inzagerecht in het eigen dossier. 
 • De cliënt/patiënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen, anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht. 
 • De Natuurgeneeskundig Therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt/patiënt in alle fasen van de behandeling. 
 • De Natuurgeneeskundig Therapeut zal geheimhouding betrachten ten aanzien van door de cliënt/patiënt t.b.v. het dossier verstrekte gegevens.
 • De Natuurgeneeskundig Therapeut mag zonder toestemming van de cliënt geen bepaalde (be-)handelingen verrichten. 
 • De Natuurgeneeskundig Therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega-therapeut of een arts, indien zijn behandeling niet geëigend of toereikend is. 
 • Beëindiging van de behandeling kan ten allen tijden met wederzijds goedvinden geschieden. Indien de cliënt voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan deze eenzijdig beëindigen. 
 • De Natuurgeneeskundig Therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet. 
 • Betalingswijze van de behandelingen is contant of bij voorkeur met pin per consult, u ontvangt dan ook de nota. 
 • De cliënt maakt uit eigen vrije wil gebruik van de diensten van Stichting Wings of Change en VOF Goldwings. Zij kunnen niet aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld door schade als gevolg van door cliënt ondernomen handelingen eventueel voortvloeiend uit de begeleiding of de door de praktijk gegeven adviezen.

Stichting

stichting

Ieder mens heeft recht op de juiste zorg én aandacht. Stichting Wings of Change zet zich voor de volle 100 procent in voor deze stelling.