Bel ons!Bel ons!

06-55457725 of 06-14347959

Stichting Nijhof schenkt geld voor volieres

Stichting Nijhof heeft ons onlangs een bijdrage geschonken voor de bouw van nieuwe volieres. Deze volieres zijn

hard nodig omdat we dit jaar zijn toegekend door de overheid als officieel opvangcentrum voor in het wild gevonden (gewonde en/of ondervoede) roofvogels en uilen. De populatie roofvogels en uilen in Nederland is, heel positief, groeiende de laatste jaren, maar mede hierdoor wordt het 'aanbod' helaas steeds groter. Hierdoor verwachten we binnen een paar maanden plaatsgebrek. Dit kan worden opgevangen door de bouw van een aantal volieres die ruim genoeg en bestand zijn voor roofvogels en uilen conform de regels Dierenwelzijn 2017 en Wet Dieren.

We zijn daarom heel blij dat Stichting Nijhof ons € 3000,- heeft geschonken. Hiermee kunnen we alvast een kleine start maken!