Bel ons!Bel ons!

06-55457725 of 06-14347959

Innovatie

Stichting Wings of Change streeft altijd naar optimale resultaten en kwaliteit in zorg en welzijn voor mens en dier. Dit betekent dat onze stichting graag innovatief werkt en vernieuwende projecten/trajecten opzet. Stichting Wings of Change zoekt daarin altijd samenwerkingen op met andere partijen om een project te laten slagen, want volgens onze visie en ervaring is samenwerking in de zorg van mens en dier dé sleutel tot verbetering en optimalisering van kwaliteit van welzijn, en werkt (op den duur) kostenbesparend.

Project sociale huiskamer

Door de gemeente Medemblik is er een subsidie toegekend aan onze stichting om het innovatieve project 'Sociale Huiskamer' vorm te geven. In deze huiskamer komt er een laagdrempelige inloop met een gezellig samenzijn en themamiddagen voor mensen uit kwetsbare doelgroepen zonder indicatie maar met een hulpvraag. Zoals eenzame mensen, mensen met een fysieke/mentale aandoening, (ex)kankerpatienten, of om mantelzorgers een paar uur te ontlasten. Met dit project ontstaat er participatie en vermenging van diverse doelgroepen.

Het stimuleert tevens tot meer samenwerking binnen het Sociaal Domein. Op één of twee themamiddagen zal het wijkteam aanwezig zijn. Dit zorgt voor betere signalering van zorgbehoeftes, vindbaarheid, communicatie en bevordert preventie. Het project zal naar verwachting begin 2018 van start gaan. 

Onlangs heeft de Westfriese Uitdaging XLons uitverkoren als Project XL 2017 en hulp en materiaal toegekend bij de inrichting van de huiskamer, de entree en de wandelpaden door matches te creeeren tussen onze stichting en (lokale) ondernemers. Hiermee wordt een deel gedragen, maar kunnen we nog lang de kosten van dit project niet dekken, dus alle steun in de vorm van donaties zijn welkom!

Het voortbestaan van het project zal namelijk geheel afhankelijk zijn van donaties en giften van ondernemers en particulieren om het vervoer, eventuele themamiddagen zoals een taart bakken en het lekkere kopje koffie te kunnen bekostigen!

We streven ernaar om in april de Sociale Huiskamer van start te laten gaan!