Bel ons!Bel ons!

06-55457725 of 06-14347959

Projecten Wings of Change

Project Natuurlijk Welzijn voor mens & Dier: sAMEN Met elkaar voor elkaar

Doelen

  • Een leerzame dagbesteding voor de eerder doelgroepen waarin iedere deelnemer kan leren en ontwikkelen, ieder op zijn/haar interesse gebied, eigen niveau en eigen tempo;
  • Het welzijn verbeteren voor alle flora & fauna - al dan niet bedreigd en/of verwaarloosd - en ook de kennis hierover vergroten;
  • Zorgen dat er ontmoeting plaatsvindt tussen diverse groepen mensen. Mensen samenbrengen en helpen een passende plek te vinden in de maatschappij. Daarmee ook zorgen voor sociale activering van achterstandsgroepen. En het helpen revalideren en (re-)integreren van 'achterop geraakten' in de maatschappij;
  • Het creeëren van een balans waarin alles en iedereen zijn/haar plek en aandeel heeft, van elkaar leert en elkaar helpt ontwikkelen: 'SAMEN MET ELKAAR VOOR ELKAAR';
  • Preventie van, en aandacht voor een maatschappelijk probleem;
  • Een voorbeeld zijn voor anderen en deze initiatieven verspreiden.

Duur en start van het project

Het project is groot en veelomvattend. Stichting Wings of Change stelt zich ten doel om het totale project met behulp van subsidies, donaties, periodieke giften, (bedrijfs)sponsoring, schenkingen, erfstellingen, legaten en alle andere verkrijgingen en baten binnen 5 jaar te realiseren. Het project zal per subproject (1 t/m 9) gerealiseerd worden. Door stap voor stap de subprojecten in werking te stellen kan alles vloeiend met elkaar verbonden worden in het hoofdproject. Ieder subproject zal van start gaan zodra de financiering van het desbetreffende subproject rond is.

Hulp en ondersteuning

Het project kan alleen gerealiseerd worden met behulp van subsidies, sponsoring, donaties, schenkingen, erfstellingen, legaten en alle andere verkrijgingen en baten. Voor het verkrijgen van deze hulp zal beroep worden gedaan op fondsen, andere stichtingen, instellingen, bedrijven, organisaties, alsmede eenieder die zijn/haar steentje bij wilt dragen. Stichting Wings of Change wil dit bewerkstelligen middels aanvragen, presentaties en andere manieren om haar doelen en het project onder de aandacht te brengen.