Bel ons!Bel ons!

06-55457725 of 06-14347959

Stichting Wings of Change

Stichting Wings of Change is in eerste instantie in het leven geroepen ter ondersteuning van de kwetsbare doelgroepen van centrum Wings of Change. Inmiddels in het centrum in zijn geheel onderdeel van Stichting Wings of Change.

We zien dat een groot deel van deze kwetsbare doelgroepen, o.a. door bezuinigingen, steeds meer tussen ‘wal en schip’ vallen in de huidige maatschappij. Dit is een zorgelijke situatie die om aandacht vraagt. Ieder mens heeft recht op de juiste zorg én aandacht. Stichting Wings of Change zet zich voor de volle 100 procent in voor deze stelling. Maar uw hulp is daarbij onmisbaar! Met uw steun is het mogelijk om onze doelen te realiseren!

SAMEN MET ELKAAR VOOR ELKAAR!

STICHTING WINGS OF CHANGE

 • Levert kwaliteit in zorg: Ons team heeft een gedegen opleiding gehad. Behandelplannen, zorg, dagstructuur en begeleiding worden afgestemd per persoon. Dit geldt zowel voor de paramedische zorg, dagbesteding en trajecten;
 • Biedt de juiste zorg en aandacht aan mensen, ziek of met een beperking en een herstellende omgeving waardoor zij in staat zijn hun zelfgenezend vermogen aan te spreken. Door de juiste zorg en aandacht af te stemmen op het individu, krijgt een ieder de ruimte om zich te ontwikkelen en/of te herstellen. Dit vertaalt zich in herstel of vermindering van hun klacht of aandoening en/of in een positief groeiende lichamelijke en/of geestelijke ontwikkeling waardoor zij beter kunnen functioneren in de maatschappij;
 • Werkt resultaatgericht en wil daadwerkelijk effect zien van de zorg en begeleiding. Door middel van onze samengestelde trajecten, afgestemd op het individu, wordt dit nog sneller bereikt;
 • Levert nazorg: Graag willen we op de hoogte worden gehouden door onze deelnemers ná de behandeling om de ontwikkeling en effectiviteit van onze behandeling(en) te kunnen toetsen. Wij staan voor kwaliteit en leveren dus ook de nodige nazorg na een consult of via een traject. We streven naar eigen verantwoording en bewustwording van de cliënt;
 • Ontwikkelt wildlife - en conservatieprogramma's voor roofvogels;
 • Biedt bescherming van en educatie over gehouden roofvogels en uilen;
 • Vergaart kennis en expertise ten aanzien van roofvogels en stelt deze beschikbaar;
 • Geeft preventieve voorlichting over roofvogels aan het publiek;
 • Doet onderzoek naar flora en fauna en geeft hierover educatie; 
 • Staat open voor iedere vorm van samenwerking om het welzijn van de doelgroepen te vergroten en projecten te realiseren.    

Doelstellingen Stichting Wings of ChANGE

 • Het verbeteren van het welzijn van kwetsbare mensen, flora en fauna;
 • Het aanbieden van zinvolle dagbesteding aan mensen met een verstandelijke beperking en/of (al dan niet tijdelijke) psychisch zwakke gesteldheid en/of lichamelijke beperking;
 • Het opvangen en huisvesten, verzorgen en revalideren, indien en zolang noodzakelijk, van gehouden roofvogels door ziekte, verwonding of verwezing, door direct of indirect medisch handelen of nalaten, niet zelfstandig in de vrije natuur kunnen overleven;
 • En het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevordelijk zal zijn;
 • De stichting beoogt het algemeen nut;
 • De stichting heeft geen winstoogmerk;

Onze waarden

 • Naastenliefde: Ieder mens is waardevol en uniek en dient zich zoveel mogelijk te kunnen ontwikkelen, ook binnen de beperking, stoornis of aandoening die zij hebben.
 • Samenwerking: Iedereen is met zijn/haar bijdrage onderdeel in het geheel. Samenwerken doen we dus ook met elkaar! Iedereen in onze omgeving levert een bijdrage van zichzelf aan, voor en met elkaar. Dit geldt niet alleen voor onszelf, maar ook voor onze cliënten vanuit ons centrum, het lokale netwerk, de leefomgeving enz . Zodoende komt alles in balans.
 • Dienen: Wij zijn ons bewust van onze kracht om mensen en dieren de juiste begeleiding en liefde te geven en deze willen wij graag delen en ze het zelf laten ervaren.

onze visie

Het centrum gaat vanuit de basis (dagbesteding, trajecten, Stichting Roofvogel, paramedische behandelvormen en educatie) groeien naar een prachtig concept dat uniek is in Nederland op dit moment. Een ieder die zorg en begeleiding behoeft krijgt de mogelijkheid zich door ons te laten begeleiden en behandelen om, mede via de natuur, weer in aanraking te komen met zichzelf en van hieruit te herstellen en te ontwikkelen.

onze Missie

Stichting Wings of Change wil met haar centrum en manier van werken een voorbeeldfunctie uitdragen voor iedereen om de 'verwaarloosde' situatie van mensen en dieren uit kwetsbare doelgroepen te helpen voorkomen en/of te begeleiden naar een duurzame, gezonde, kostenbeperkende en effectieve staat van welzijn.

beloningsbeleid

De leden van het bestuur ontvangen géén beloning voor hun werkzaamheden conform artikel 3.5 van de statuten. Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie worden vergoed, mits niet bovenmatig

DONATIE

Wie de activiteiten en projecten van de stichting wil steunen kan een donatie overmaken. U kunt een eenmalige, maandelijkse of jaarlijkse donatie doen als particulier of als bedrijf.

BEDRIJFSSPONSORING

U kunt met uw bedrijf sponsoren en dit hoeft niet enkel uit geld te bestaan; het kan ook goederen en/of diensten betreffen. Tevens bieden wij sponsorpakketten op maat: U sponsort een vogel naar keuze. Bij deze vogel komt een bord te staan met uw bedrijfsnaam erop en tevens wordt u bedrijfsnaam en link vermeld bij sponsoren.

Aanmelden als donateur of sponsor

Spreekt het werk van de stichting u aan en wilt u ook een financiële of materiële bijdrage leveren? U kunt zich aanmelden door uw bijdrage over te maken op rekeningnummer: NL33 RABO 0308927583, BICcode RABONL2U t.n.v. Stichting Wings of Change, o.v.v. donateur en uw naam en adres. Iedere bijdrage is welkom!

Contactgegevens:
Schoolweg 4
1619 AL Andijk
E-mail:info@wingsofchange.nl

RSIN: 851723792, KVKnummer: 55461980