Bel ons!Bel ons!

06-55457725 of 06-14347959

Conservatie

Stichting Wings of Change zet zich in voor het welzijn, het behoud en bescherming van roofvogels en om hun leefomgeving te bevorderen, zowel in Nederland als wereldwijd. De stichting ontwikkelt wildlife- en conservatieprogramma's voor roofvogels.

Belangrijke rol natuur

Roofvogels spelen een belangrijke rol in het behouden van het ecologisch evenwicht van het milieu. Zonder roofvogels krijgen plagen en ziektes vrij spel! Wanneer kadavers niet worden opgegeten door roofvogels, kunnen bacteriën en dus ziektes zich verspreiden. Roofvogels houden het ecosysteem gezond!

preventie, voorlichting en educatie

Omdat roofvogels zo'n belangrijke rol spelen in de natuur is het van belang dat het publiek hierin wordt voorgelicht. Dit kan middels een presentatie en/of een educatief dagdeel op onze locatie. Daarnaast vergaart de stichting kennis en expertise nationaal en internationaal ten aanzien van de roofvogels en stelt deze publiekelijk beschikbaar.

noodklok gieren

Het aantal gieren is de afgelopen 15 jaar wereldwijd sterk afgenomen en zijn met uitsterven bedreigd. Dit komt door het gebruik van het medicijn Diclofenac in de veeteelt en doordat stropers kadavers van bijvoorbeeld neushoorns vergiftigen zodat zij in hun activiteiten niet worden opgemerkt door rangers.

Fokprogramma's

Naast het beschermen van bedreigde roofvogels in het wild probeert Stichting Wings of Change door middel van ex-situ (in gevangenschap) fokprogramma's, bedreigde roofvogels te kweken om de populatie in stand te houden.

gierenproject

Stichting Wings of Change steunt samen met Guantlet Conservation Trust verschillende conservatie projecten in Zuid Afrika waaronder het Gierenproject van VULPRO in Zuid Afrika.

wat kunt u doen?

U kunt onze Stichting steunen in de preventieve voorlichting en het ontwikkelen van wildlife- en conservatieprogramma's nationaal en internationaal. Klilk hier voor meer informatie.