Bel ons!Bel ons!

06-55457725 of 06-14347959

Stichting Roofvogel

Stichting Wings of Change is tevens Stichting Roofvogel

Stichting Wings of Change zet zich, naast de zorg en welzijn van de kwetsbare medemens, in voor:

  • Het opvangen, huisvesten, verzorgen en revalideren, indien en zolang noodzakelijk, van (gehouden) roofvogels door ziekte, verwonding of verwezing, door direct of indirect medisch handelen of nalaten, niet zelfstandig in de vrije natuur kunnen overleven;
  • Het bieden van bescherming van en educatie over (gehouden) roofvogels en uilen;
  • Het vergaren van kennis en expertise ten aanzien van roofvogels en stelt deze beschikbaar;
  • Het geven van preventieve voorlichting over roofvogels aan het publiek;
  • Het ontwikkelen van wildlife- en conservatieprogramma's voor roofvogels.

De roofvogels bij Stichting Wings of Change zijn gehuisvest in ruime volières conform de nieuwe regels dierenwelzijn 2017 en Wet Dieren. De stichting stimuleert het natuurlijk gedrag van de roofvogels die zij opvangen en biedt daar educatie over.