Bel ons!Bel ons!

06-55457725 of 06-14347959

Steun ons en doneer!

Steun ons door te doneren via iDEAL of via een machtiging periodieke incasso.
Klik op de iDEAL afbeelding hieronder voor meer informatie of om meteen te doneren:

ccideal medium ANBI FC

Onder bepaalde omstandigheden is uw gift aftrekbaar van de belasting!

Indien

WINGS OF CHANGE

waarom

Na jarenlange ervaring hebben wij, oprichters van Stichting Wings of Change, met eigen ogen gezien wat voor positieve uitwerking de omgang met roofvogels en het in de natuur zijn heeft op personen met een beperking, maar ook bij mensen met (chronische) lichamelijke en mentale klachten/aandoeningen. De nabije omgeving was ook verbaasd over de positieve ontwikkelingen die deze personen maakten, en nog maken. 

wat

Net als bij dolfijntherapie gebeurt er tijdens het intensieve traject met roofvogels veel verbetering van kwaliteit van leven. Vooraf worden doelen gesteld die haalbaar kunnen zijn en daar wordt het traject op afgestemd. Dit traject welke onder begeleiding van ervaren (para)medische thereapeuten wordt uitgevoerd staat geheel op zichzelf, is zeer specifiek, uniek, resultaatgericht en op maat afgestemd op de persoon. Het is ook mogelijk om de familie en/of begeleiders te betrekken, waardoor de support aan de deelnemer extra versterkt wordt wat het herstel en/of ontwikkeling ten goede komt.

Het verschil tussen Roofvogelondersteunde Therapie en diverse andere dierondersteunde therapieen (dolfijnen, paarden, honden, ezels, enz.) is dat roofvogels en uilen niet geaaid kunnen worden. In plaats van dat het dier u zou kunnen kalmeren of een spiegel voor kan houden door het dier te aaien of te knuffelen, is er een andere benadering en veel bewustwording van uw eigen gedrag nodig om met een roofvogel om te kunnen gaan. Dit kan resulteren in een diepgaande verandering op fysiek en emotioneel vlak. De Roofvogelondersteunde Therapie gebeurt onder deskundige begeleiding.

Samenwerking internationaal

Internationaal, in Florida, draait er een soortgelijk traject met co-founders Patrick Bradley en Kaleigh Hoyt.  Deze is opgezet voor oorlogsveteranen met PTSS. Zij hebben een samenwerking met een Veteranenziekenhuis: Bay Pine Hospital. Ook zij hebben goede resultaten geboekt en het traject wordt inmiddels ook ingezet voor mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Nancy is in mei 2017 naar Florida gegaan om kennis uit te wisselen. Een plaatselijke krant heeft Nancy geïnterviewd en u kunt dit artikel hier lezen. Stichting Wings of Change is een samenwerking met hen aangegaan voor verder onderzoek en om het traject te blijven ontwikkelen.

Een Engelse studente, Silvia Mutterle, heeft Wings of Change onlangs een bezoek gebracht. Zij heeft al een thesis geschreven, net als Kaleigh Hoyt, over dit onderwerp, en er blijken mondjesmaat nog meer van dit soort succesvolle internationale initiatieven te zijn, waaronder een psycholoog uit Italië die zijn patienten helpt in hun herstel met en via roofvogels. Deze initiatieven worden de komende tijd benaderd om alle kennis uit te wisselen en de zorg, begeleiding en ondersteuning te blijven optimaliseren.

Indien u belangstelling heeft zijn de 2 thesissen (Engelstalig) over het onderwerp Relatie Roofvogel en mens op te vragen via info@wingsofchange.nl

Wanneer

Het traject is bedoeld om vooruitgang of herstel te boeken bij fysieke en/of mentale klachten. Het is geschikt voor onze 'dagelijkse' deelnemers, particulieren, maar ook voor organisaties en bedrijven die kampen met een hoog ziekteverzuim.

hoe

Hoe het precies werkt weten we (nog) niet exact, maar we weten en hebben ervaren dat het werkt. We kunnen wel uitleggen wat er in het traject gebeurt, wie er wordt betrokken tijdens dit traject en waaraan gewerkt wordt:

  • Persoonlijke ontwikkeling: Wat zijn haar of zijn behoeftes, kracht en zwakte?
  • Algeheel welzijn: Ondersteuning bij voedings-, ademhalings- en leefpatroon
  • Lichaamshouding: Scheefstand van het lichaam of een verkeerde houding aannemen kan zorgen voor uiteenlopende klachten zoals blessures, hoofdpijn en fysieke en emotionele instabiliteit/klachten
  • Roofvogelondersteunde Therapie: Roofvogels zijn predatoren en staan met hun energie en instinct nog heel dicht bij de natuur. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld honden en paarden welke gedomesticeerd zijn. Wij trainen de roofvogels op hun natuurlijk gedrag en dit kan gekoppeld worden aan diverse oefeningen voor de deelnemer. Hiermee kan onder andere motoriek en mobiliteit worden gestimuleerd. Bij mentale klachten zoals PTSS, stress, ADHD en gedragsstoornissen wordt er bewustzijn van haar/zijn gedrag gestimuleerd en we helpen hen om hiermee beter te leren omgaan. Roofvogels kunnen namelijk iemand zwakste en sterkste punten feilloos laten zien, waardoor het gedrag positief kan worden veranderd.

Tijdens het traject kan er beroep worden gedaan op (para)medische therapeuten, gedragsdeskundigen en specialisten.

waarom

Het traject kan preventief, als herstel of ontwikkeling bij aandoening/ziekte of voor re-integratie worden ingezet. Onze ervaring is dat thuiszitten of één of twee keer in de week therapie niet altijd een oplossing is in het herstel of ontwikkeling. Door middel van intensieve therapie en de personen weer terug naar de basis (natuur) te laten gaan en (sub)doelen neer te zetten kan een ieder zich ontwikkelen en herstellen en/of het terugkeren in het arbeidsproces worden bespoedigd.

voor wie

Dit traject is onder andere geschikt voor deze doelgroepen:

  • Mensen met psychische/mentale klachten: PTSS (Post Traumatisch Stress Syndroom), diverse angsten, trauma's, depressies, burn-out, negatief zelfbeeld, gedragsproblemen, ADHD
  • Mensen met een lichamelijke klacht of aandoening: Progressieve ziekte of aandoening waaronder neurologische aandoeningen, spierziekten, stofwisselingsziekten, en voor chronische aandoeningen waaronder kanker, auto-immuunziekte, ME

donatie

Wij willen deze vorm van therapie ook voor iedereen met geen tot weinig budget beschikbaar stellen. Maar daarom hebben wij uw steun hard nodig! Iedere vorm van donatie is welkom. Klik hier hoe u dit project kunt ondersteunen met belastingvoordeel!

Neem voor meer informatie over het traject of doneren contact met ons op.

Ervaring daan

Ervaringen met roofvogels"Eind juli 2012 belandden we met onze zoon Daan op uitnodiging van Wings of Change in Andijk.

Daan is vanwege zijn energiestofwisselingsziekte rolstoelgebonden, spreekt niet verstaanbaar en heeft moeite met zijn fijne motoriek. In 2009 heeft Daan op Curacao dolfijntherapie ondergaan met voor ons als zichtbaar resultaat dat hij ondernemender en zelfstandiger is geworden. In 2013 kan Daan door de fantastische actie "Gaan voor Daan" opnieuw naar Curacao voor dolfijntherapie.

Sinds zijn eerste bezoek aan Wings of Change voelt Daan zich enorm tot vooral de uilen aangetrokken. Hij zoekt ze elke keer weer allemaal op, zoekt oogcontact en geniet enorm. Hoogtepunt is als de uil of roofvogel in de vlucht door Daan's haar vliegt. Daan heeft met Léon nu een aantal keren met de uil Bennie gevlogen, en durft elke keer meer. Léon voert de roofvogeltherapie met Daan nu zodanig uit die vergelijkbaar is met en aansluit op de dolfijntherapie.

Omdat dolfijntherapie duur is, kan roofvogeltherapie het gat vullen dat ontstaat als er na gevolgde dolfijntherapie geen vervolg mogelijk is. Wij zijn Léon en Nancy zeer dankbaar voor de prachtige kans op vergrote zelfstandigheid en zelfvertrouwen die zij Daan bieden."

Tom en Ellen Schouten