Bel ons!Bel ons!

06-55457725 of 06-14347959

Dagbesteding - Daginvulling

 

begeleiding

Marco, Nancy, Léon, Roy, Judith, Barbara, Frank, Joël, Marije, Roy, Hans, Esmeralda en Rudi begeleiden de deelnemers tijdens de dagelijkse activiteiten op het centrum. Per dag ontvangen we tussen de 12 en 16 deelnemers. Per begeleider worden maximaal 4 tot 6 deelnemers ingedeeld.

Doelgroepen dagbesteding - Daginvulling

 • (Jong) volwassenen vanaf 13 jaar met een licht verstandelijke beperking, autisme, gedragsproblematiek, verslaving, psychische problemen, enz.
 • (Jong) volwassenen uit de kwetsbare doelgroepen met een achterstand tot de arbeidsmarkt (zie ook leerwerktraject)
 • Ouderen met een hulpvraag

Het belangrijkste is dat de zorg aansluit bij de vraag van de deelnemer en dat iedere deelnemer zich op ons centrum kan ontwikkelen en zich er vertrouwd voelt. Daarnaast is het ook wenselijk dat onze deelnemers affiniteit hebben met de verschillende activiteiten die op ons centrum worden aangeboden.

Persoonsgebonden budget, raamovereenkomsten, trajecten

De zorg/dagbesteding die op het centrum wordt gegeven vindt voornamelijk plaats op basis van het Persoonsgebonden budget, raamovereenkomsten of via trajecten 

Kennismaken en intake

 • Na aanmelding vindt er een kennismakingsgesprek plaats met de persoon in kwestie, zijn/haar ouders en/of vertegenwoordiger
 • Bij deze kennismaking hoort vanzelfsprekend ook een rondleiding op het centrum en wordt besproken wat de (zorg)vraag van de persoon is en of het aanbod van onze zorg en activiteiten dit kunnen beantwoorden. 

activiteiten en werkzaamheden

Onze activiteiten en werkzaamheden zijn gericht op de mogelijkheden, de begeleidingsbehoefte en zorg die eenieder nodig heeft. Iedereen op het centrum zal activiteiten en werkzaamheden uitvoeren die hun eigen welzijn en het welzijn van de hele omgeving bevorderen. Er worden daarbij absoluut geen eisen gesteld aan het werktempo en iedereen doet activiteiten en werkzaamheden naar eigen niveau. Er wordt rekening gehouden met de wensen van ieder individu, zodat iedereen optimaal bij het centrum en haar bewoners betrokken is. U kunt hier meer lezen over het aanbod van onze activiteiten en werkzaamheden.

Doel van de activiteiten en werkzaamheden

 • Ontwikkelen en aangaan van sociale contacten en relaties
 • Sociale interactie in de omgang met dieren zoals, roofvogels & uilen, alpaca’s, schapen, kippen, ander klein vee en hond
 • Ieder zich nuttig, belangrijk en verantwoordelijk laten voelen
 • Ontdekken van de eigen mogelijkheden
 • Belevingsgerichtheid
 • Opdoen van zowel sociale als praktische vaardigheden
 • Elkaar helpen om zo de kwaliteit van anderen en zichzelf te ontwikkelen
 • Het ontwikkelen van handvaardigheden
 • Integratie van de deelnemers in de samenleving, het aangaan van sociale contacten
 • Het aanbrengen en hanteren van dagstructuur

Aanvullende informatie

De dagelijkse activiteiten bij Stichting Wings of Change vinden plaats van maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur. Behandeling en verzorging zijn gebaseerd op het persoonlijk zorgplan. In het zorgplan worden afspraken over zorg, de behandeling, de gewenste doelen, persoonlijke voorkeuren en andere afspraken beschreven en op elkaar afgestemd. Door de afgestemde zorg wordt het welzijn van de bezoekers bevorderd.

Het zorgplan wordt regelmatig besproken met familie en tijdens een multidisciplinair overleg waarbij de verpleeghuisarts, de fysiotherapeut, de ergotherapeut, de psycholoog, de verzorgende IG en de activiteitenbegeleider aanwezig zijn. Daarnaast kunnen logopedisten, diëtisten, zorgbemiddelaars en geestelijk verzorgende worden ingeschakeld.

Bovendien voeren we regelmatig tevredenheidonderzoeken uit onder onze gasten.

SAMENWERKINGSVERBAND

Iedereen met een Persoongebonden budget kan zich aanmelden voor dagbesteding op ons centrum. Stichting Wings of Change heeft zelf de aanbesteding met alle 7 gemeenten van Westfriesland voor individuele begeleiding, belevingsgerichte en arbeidsmatige dagbesteding: Gemeente Enkhuizen, Gemeente Stede Broec, Gemeente Medemblik, Gemeente Drechterland, Gemeente Koggenland, Gemeente Opmeer, Gemeente Hoorn. Daarnaast heeft onze stichting raamovereenkomsten en samenwerkingsverbanden met Zorginstelling Stichting Leekweide, Stichting Philadelphia Zorg, RIBW ZWWF, GGZ Noord-Holland-Noord, Esdege Reigersdaal en Zorgboerderij De Steenuil. Stichting Wings of Change is aangesloten bij koepelorganisatie Heemz.org  en voldoet aan alle kwaliteitseisen. Samen met VOF Goldwings verzorgt de stichting diverse roofvogelactiviteiten, onderhoudswerkzaamheden bij een tankstation in Grootebroek en bij Klimpark Streekbos.
We staan altijd open voor iedere vorm van samenwerking. Mocht u belangstelling hebben dan kunt u contact opnemen.