Bel ons!Bel ons!

06-55457725 of 06-14347959

Trajecten

Begeleiding

Marco, Nancy, Léon, Judith, Barbara, Frank, Joël, Marije, Hans en Rudi begeleiden de deelnemers tijdens de dagelijkse activiteiten op het centrum. Per dag ontvangen we tussen de 12 en 16 deelnemers. Per begeleider worden maximaal 4 tot 6 deelnemers ingedeeld.

TRAJECTEN

De ervaring heeft geleerd dat intensieve begeleiding in de vorm van een traject goed aanslaat. Wij richten ons daarom op trajecten welke bestaan uit een aanbod van professionele begeleiding, coaching en indien gewenst diverse paramedische behandelingen. Daarnaast kunnen mensen ook mee - en samenwerken aan activiteiten op het centrum en zo ontwikkelen/re-integreren. Verder is het van belang om de mensen weer tot zichzelf te laten komen midden in de natuur en tussen de dieren.

Leerwerktrajecten - Re-integratietrajecten -  revalidatietrajecten - respijtzorgtrajecten - nazorg

 Stichting Wings of Change biedt diverse trajecten aan:

Trajecten kunnen door alles en iedereen worden gevolgd voor een afgesproken periode. Het traject kan individueel worden aangegaan en/of voor/via bedrijven, instellingen, fondsen en gemeenten (o.a. via PGB budget) voor hun naasten, hulpbehoevenden, werknemers en/of uitkeringsgerechtigden.Stichting Wings of Change levert maatwerk. Ieder individu is uniek met zijn/haar eigen geschiedenis en eigenschappen. Daarom wordt vaak, aan de hand van de intake, een passende combinatie van trajecten samengesteld.

Doelgroep trajecten, geschikt voor (jong) volwassenen

  • (Jong) volwassenen uit de kwetsbare doelgroep met een achterstand tot de arbeidsmarkt en/of in de maatschappij
  • (Jong) volwassenen met fysieke, psychische, emotionele klacht(en) en/of gedragsproblemen
  • Mensen met chronische aandoeningen onder andere kanker, auto-immuunziekte(n), burn-out, ME, anorexia, ziekte van Lyme, overgewicht/obesitas, depressiviteit, trauma’s, PTSS, enz.
  • Voor mensen die een intensieve reguliere behandeling hebben gehad zoals chemotherapie of bestraling en daarvan moeten herstellen
  • Wanneer u ‘niet lekker in uw vel’ zit, vermoeid bent, onrustig, gejaagd, overspannen of gespannen bent en/of vage klachten heeft
  • Mensen met een progressieve ziekte of aandoening, waaronder stofwisselingsziekte, spierziekten, neurologische aandoeningen, etc.
  • Mensen die terminaal zijn
  • Mensen met een licht verstandelijke beperking, autisme, verslaving enz.
  • Mantelzorgers
  • Voor iedereen, met of zonder klacht, die toe zijn aan meer rust en natuur eventueel gecombineerd met behandelingen en/of helpen bij de dieren of in de (moes)tuin

resultaatgericht:

Stichting Wings of Change biedt maatwerk voor eenieder. Ieder mens is tenslotte uniek! Begeleiding, coaching en eventuele paramedische behandelingen zijn daarom afgestemd per persoon. We werken volledig resultaatgericht en houden de voortgang en ontwikkeling bij in een rapportage. Indien van toepassing en met toestemming van de persoon zelf kan dit worden teruggekoppeld aan de huisarts, specialist, zorginstellingen, bedrijven, gemeenten, re-integratiebedrijven en verzekeraars.

aanmelding:

U kunt contact met ons opnemen voor informatie en wat Stichting Wings of Change voor u kan betekenen. Aanmelding kan tevens worden gedaan door uw bedrijf, huisarts, gemeente, zorginstelling, re-integratiebedrijf of verzekeraar.

intake:

Na aanmelding volgt, afhankelijk van de doelgroep waar u toe behoort, een passende intake. Aan de hand van een vragenformulier wordt besproken wat de (ziekte)geschiedenis, klacht(en), beperking(en) en situatie is van u en/of uw kind op dit moment. In dit gesprek worden tevens de doelen besproken die haalbaar zijn en waar naartoe wordt gewerkt. Evaluaties vinden gedurende het traject regelmatig plaats, omdat er resultaatgericht wordt gewerkt. De haalbaarheid van het doel ligt daarbij niet alleen ‘in de handen’ van Stichting Wings of Change, maar zeer zeker ook aan de motivatie en verantwoordelijk van u zelf. Er wordt samen naar het doel toegewerkt.  Stichting Wings of Change geeft advies welk traject geschikt is om te gaan volgen.

nazorg:

Na het afronden van een traject is er de mogelijkheid om een nazorgtraject in te gaan, passend bij het traject wat doorlopen is. Dit om te voorkomen dat men terug zou kunnen vallen in het ‘oude patroon’. Stichting Wings of Change biedt hierbij steun in de vorm van terugkomdagdelen waarin begeleiding, coaching en/of behandeling wordt aangeboden om de behaalde doelen te behouden.

Samenwerkingsverbanden:

Stichting Wings of Change heeft zelf de aanbesteding met alle 7 gemeenten van Westfriesland voor individuele begeleiding, belevingsgerichte en arbeidsmatige dagbesteding: Gemeente Enkhuizen, Gemeente Stede Broec, Gemeente Drechterland, Gemeente Koggenland, Gemeente Opmeer, Gemeente Medemblik en Gemeente Hoorn. Daarnaast heeft onze stichting raamovereenkomsten en samenwerkingsverbanden met Zorginstelling Stichting LeekerweideStichting Philadelphia Zorg,GGZ Noord-Holland-Noord, RIBW ZWWF,Esdege Reigersdaal en Zorgboerderij De Steenuil . Stichting Wings of Change is aangesloten bij koepelorganisatie Heemz.org, en voldoet aan alle kwaliteitseisen. Samen met VOF Goldwings verzorgt de stichting diverse roofvogelactiviteiten én onderhoudswerkzaamheden bij een tankstation in Grootebroek en bij Klimpark Streekbos. Wij staan open voor iedere vorm van samenwerking. Mocht u belangstelling hebben dan kunt u contact met ons opnemen.

Duur van de diverse trajecten en informatie zijn via telefonische aanvraag of email te verkrijgen. Particulieren, zorginstellingen, bedrijven, huisartsen, specialisten, gemeenten, re-integratiebedrijven en verzekeraars zijn van harte welkom om, na afspraak, langs te komen voor meer informatie en een rondleiding op het terrein van Stichting Wings of Change