Bel ons!Bel ons!

06-55457725 of 06-14347959

Re-integratietrajecten

werkzaamheden Doelgroep Re-integratietrajecten

  • Mensen met fysieke, emotionele klacht(en) en/of gedragsproblemen
  • Voor mensen die op een andere manier achterop zijn geraakt in de huidige maatschappij en begeleiding nodig hebben bij het inhalen van deze achterstand
  • Mensen met psychische problemen, burn-out en/of trauma’s.
  • Mensen met een licht verstandelijke beperking
  • Mensen met autisme
  • Mensen met een verslaving

Deze groep werkt vaak op therapeutische basis op het centrum. Regulier en/of fulltime werken is voor hen niet mogelijk, voor korte of langere duur. Op ons centrum doen zij werkzaamheden en ontvangen zij zorg en begeleiding op maat met de bedoeling uiteindelijk weer naar het reguliere werk terug te kunnen keren en/of een opleiding en/of vrijwilligerswerk. Indien dit, gedurende het traject, toch niet mogelijk blijkt te zijn wordt er naar een andere passende oplossing gezocht en begeleid. Het belangrijkste is dat de zorg en begeleiding aansluit bij de vraag van de deelnemer en dat iedere deelnemer zich op ons centrum kan ontwikkelen en zich er vertrouwd voelt. Enige affiniteit met de verschillende activiteiten die op ons centrum worden aangeboden wordt aanbevolen.

Klik hier voor overzicht en algemene uitleg van alle trajecten