Bel ons!Bel ons!

06-55457725 of 06-14347959

Verwijsindex

Het doel van de Verwijsindex is door het afgeven van signalen tijdig de bij de jeugdige (tot 23 jaar) reeds betrokken organisaties in beeld te krijgen, het risico op langs elkaar heen werken te verkleinen en onderling af te spreken wie verantwoordelijk is voor de eenduidigheid van handelen. Bij hobbels in de ontwikkeling van jeugdigen naar volwassenheid, vinden wij het belangrijk deze signalen tijdig te delen met andere betrokkenen rondom de jeugdige, zoals de ouders en mogelijk reeds betrokken hulpverleners. Mochten we ons zorgen maken, streven we ernaar u zo snel als mogelijk hierover te informeren en het gesprek met u aan te gaan.

Uit ervaring en vanuit de media weten we wat een enorme ellende het kan opleveren als professionals niet van elkaars betrokkenheid bij jeugdigen op de hoogte zijn. Door het maken van afspraken met alle relevante ketenpartners is het mogelijk om de betrokkenen, onder andere via de Verwijsindex, vroegtijdig in beeld te krijgen. Sluitende aanpak, en niet langs elkaar heen werken, begint bij het weten wie nog meer betrokken is en vervolgens vooral samenwerken. De Verwijsindex is daarmee niets meer dan een ondersteunend instrument voor professionals om bij zorgen de extra check te kunnen maken wie nog meer betrokken is. De professional koppelt hiermee zijn eigen naam en contactgegevens aan die van de jeugdige. Hoe eerder het signaal wordt afgegeven, hoe groter de kans op een tijdige match en hoe minder intensief de coördinatie van zorg en de onderlinge samenwerking hoeft te zijn. De Verwijsindex kan ook tijdswinst opleveren en, niet onbelangrijk, duidelijkheid voor de jeugdige en het gezin!

Signaleringsbevoegde hulp- en dienstverleners geven tijdig in de Verwijsindex een signaal af wanneer zij vaststellen dat het opgroeien van de jeugdige met enige zorg verloopt (aan de hand van landelijk bepaalde criteria). Het gaat enkel over het bericht DAT er zorgen zijn. Uiteraard zal de jeugdige en/ of ouders (afhankelijk van de leeftijd van de jeugdige) hierover geïnformeerd worden. In de Verwijsindex staat niet WAT de zorg is. Als blijkt dat er minimaal nog een signaal over dezelfde jeugdige geregistreerd is, dan ontstaat er een match tussen deze professionals. Deze match zal alleen ontstaan tussen instanties die reeds een directe betrokkenheid hebben bij de jeugdige. De instanties zoeken vervolgens contact met elkaar om de samenwerking op te starten. Uiteraard zal met instemming van de ouders en/ of jeugdige (afhankelijk van de leeftijd) alleen voor de samenwerking relevante informatie onderling worden uitgewisseld om uiteindelijk te kunnen komen tot een sluitend aanbod. Na de match zullen de professionals de samenwerking met instemming en hulp van de jeugdige en / of ouders verder vorm geven.

Meer info...