Zorg aan kwetsbare doelgroepen met behulp van roofvogels

Welzijn mens kwetsbare doelgroepen beperking autisme wings of change dagbesteding

Samen met elkaar voor elkaar.

Stichting Wings of Change combineert de opvang van roofvogels met de zorg aan de kwetsbare doelgroepen. De interactie met deze dieren zorgt voor een positieve invloed op het welzijn van mensen.

Kwetsbare doelgroepen

Door jarenlange ervaring hebben wij gezien wat de positieve uitwerking is van de omgang en interactie met roofvogels en het verblijven in de natuur op het welzijn van de mens. Kwetsbare doelgroepen die bij ons komen zijn mensen met een beperking of met speciale behoeftes. Door deze mensen samen te laten werken met de roofvogels bieden we zorg aan zowel mens als dier.

Stichting Wings of Change kalkoengier
Onze sponsoren

Dierenlot - Zorg aan kwetsbare doelgroepen met roofvogels

Stichting Wings of Change heeft sinds 2017 een ontheffing van RVO voor het opvangen van in het wild gevonden roofvogels en uilen. Wij hebben alle faciliteiten en expertise om de roofvogels een goede opvang en verzorging te geven zodat zij weer snel in het wild kunnen worden uitgezet.

Stichting Wings of Change is erkend beneficiant van Stichting Dierenlot  en dankzij hen hebben wij de beschikking over een roofvogelambulance welke speciaal is ingericht om roofvogels en uilen te vervoeren.

SSB Erkend Leerbedrijf

Stichting Wings of Change draagt als leerbedrijf erkenning van het SBB. Er zijn stages mogelijk op MBO- en HBO niveau. De minimum leeftijd om stage te mogen lopen is 18 jaar.

ANBI - Zorg aan kwetsbare doelgroepen met roofvogels

Stichting Wings of Change is door de Belastingdienst aangemerkt als  Algemeen Nut Beogende Instellingen en daarom een erkend goed doel. Een ANBI is een instelling die zich voor minstens 90% inzet voor algemeen nut.