Nalatenschap

Ben je aan het nadenken over wat te doen met je nalatenschap en sta je volledig achter de doelstellingen van Stichting Wings of Change? Neem Stichting Wings of Change dan op in je testament! Dit is niet ingewikkeld en mogelijk op 2 manieren, namelijk via erfstelling of als legaat.

Erfstelling

Je zou Stichting Wings of Change in je testament kunnen noemen als mede erfgenaam. Hierdoor zal Stichting Wings of Change een bepaald percentage ontvangen van de erfenis. Je bepaald zelf van te voren hoe groot dit percentage is.

Legaat

Als je Stichting Wings of Change wel in je testament wilt opnemen maar niet als mede erfgenaam, dan kan dit als Legaat. Dit betekent dat je van tevoren bij de notaris vast stelt wat Stichting Wings of Change krijgt. Dit kan bijvoorbeeld een vastgesteld geldbedrag zijn maar ook een ontroerend goed of effectenportefeuille.

Geen erfbelasting voor goede doelen

Mocht je besluiten om een goed doel op te nemen in je testament, dan hanteert de belastingdienst een zogeheten nultarief. Dit houd in dat goede doelen zijn vrijgesteld van erfbelasting. Dit is wel onder voorwaarde dat het goede doel, net als Stichting Wings of Change, over een ANBI-status beschikt. Er gaat dus 100% van uw gift naar het goede doel dat je in jouw testament opneemt!

Mocht je meer informatie willen ontvangen betreffende het opnemen van Stichting Wings of Change in je testament? Neem dan contact met ons op!