De vrijheden van Brambell:

  1. Vrij van dorst, honger en onjuiste voeding
  2. Vrij van fysiek en thermaal ongerief
  3. Vrij van pijn, verwonding en ziektes
  4. Vrij van angst en chronische stress
  5. Vrij om natuurlijk gedrag te vertonen
Europese oehoe, vrij om natuurlijk gedrag te vertonen