De vrijheden van Brambell:

  1. Vrij van dorst, honger en onjuiste voeding
  2. Vrij van fysiek en thermaal ongerief
  3. Vrij van pijn, verwonding en ziektes
  4. Vrij van angst en chronische stress
  5. Vrij om natuurlijk gedrag te vertonen

Het welzijn van roofvogels en uilen gaat echter verder dan de 5 vrijheden van Brambell, die gericht zijn op het vermijden van negatieve ervaringen. Om een staat van welzijn te bereiken:

  • Moeten de roofvogels ook in staat gesteld worden om positieve emoties te ervaren.
  • Moet de houder bewust zijn wat deze positieve emoties inhouden.
  • Moet de houder voldoende kennis hebben van wat de meest basale essentiële behoeften van een bepaalde roofvogelsoort is.
Europese oehoe, vrij om natuurlijk gedrag te vertonen