Project Conservatie van bedreigde roofvogels

Roofvogels hebben een zeer belangrijke rol in het ecosysteem.
Het aantal gieren en luggervalken is de afgelopen jaren wereldwijd enorm afgenomen. Dit wordt onder andere bevestigd door De Rode Lijst van bedreigde vogelsoorten van IUCN (International Union for Conservation of Nature).

Stichting Wings of Change zet zich in voor het behoud van kritiek bedreigde giersoorten en luggervalken: Zie Wings Wildlife Conservation. Wij steunen samen met diverse nationale en internationale organisaties verschillende conservatie projecten in Zuid Afrika (gieren) en Pakistan (luggervalken).

Doel

Vanuit Stichting Wings of Change bijdragen aan het beschermen en behoud van gieren en luggervalken in het wild. Door middel van educatie, conservatie en kweekprogramma’s de aantallen van wilde bedreigde gieren en roofvogels weer in een stijgende lijn te krijgen.