Project Conservatie van bedreigde roofvogels

Gieren hebben een zeer belangrijke rol in het ecosysteem. Ze zijn in staat om op grote afstand kadavers te traceren. Zij maken hiervoor gebruik van hun scherpe zicht en hun reukvermogen. Dode dieren worden door een groep gieren genuttigd. Zo krijgen bacteriën en ziektes niet de kans om zich te verspreiden.

Het aantal gieren is de afgelopen jaren wereldwijd enorm afgenomen. Dit wordt onder andere bevestigd door De Rode Lijst van bedreigde vogelsoorten van IUCN (International Union for Conservation of Nature). Het eten van vergiftigde kadavers wordt gezien als een van de grootste oorzaken voor de dramatische afname in het aantal gieren.

Stichting Wings of Change zet zich in voor het behoud van gieren. Wij steunen samen met Gauntlet Conservation Trust verschillende conservatie projecten in Zuid Afrika waaronder het Gierenproject van VULPRO in Zuid Afrika.

Doel

Vanuit Stichting Wings of Change bijdragen aan het beschermen en behoud van gieren in het wild. Door middel van educatie, conservatie en kweekprogramma’s de aantallen van wilde bedreigde gieren en roofvogels weer in een stijgende lijn te krijgen.