De Sociale Huiskamer

Om het welzijn van onze gasten in ons inloophuis de  Sociale Huiskamer  te vergroten en om een fijne plek te kunnen blijven aanbieden is er geld, materiaal en vrijwilligers nodig. We willen graag het kopje koffie voor onze gasten kunnen blijven schenken, een bus rond laten rijden om mensen op te halen en activiteiten verzorgen. Het voortbestaan van de Sociale Huiskamer is afhankelijk van donaties en giften en daarom is uw financiële steun hard nodig!

Doel

  • Er wordt gezorgd voor meer zelfredzaamheid van omliggende inwoners doordat er niet direct een beroep hoeft worden gedaan op professionele zorg
  • Ontlast mantelzorgers
  • De samenwerking binnen het Sociaal Domein wordt verbeterd en daardoor vergroot
  • Betere signalering én communicatie tussen diverse partijen binnen het Sociaal Domein: Dit zorg onder andere voor het bevorderen van preventie
  • De Huiskamer verricht een sociale functie in de omgeving tegen onder andere vereenzaming, helpt het netwerk van de deelnemer te vergroten, werkt preventief, stimuleert participatie, vermenging van doelgroepen en zorg voor elkaar: Samen met elkaar voor elkaar!
Wings of Change Sociale Huiskamer inloophuis kwetsbare doelgroepen eenzaamheid