Het ontstaan van Stichting Wings of Change

In 2009 hebben drie vrienden ingezien dat de omgang en interactie met roofvogels en het verblijven in de natuur een positieve uitwerking hebben op het welzijn van mensen. Hun gezamenlijke ambitie en passie heeft voor een actieve samenwerking gezorgd. Marco, Léon en Nancy hebben hun ambitie en ideeën uitgewerkt tot een concept waarin kwetsbare doelgroepen zich kunnen herstellen en ontwikkelen met behulp van roofvogels. Hier is de naam van de stichting Wings of Change ontstaan.

Vanaf 2011 zijn zij serieus met deze plannen aan de slag gegaan en vonden uiteindelijk een locatie in Andijk. Medio april 2012 is de stichting van start gegaan en werden de eerste deelnemers in contact gebracht met de roofvogels.

Sinds 2017 heeft de stichting een ontheffing van RVO voor het opvangen van in het wild gevonden roofvogels en uilen. Stichting Dierenlot heeft een roofvogelambulance ter beschikking gesteld welke speciaal is ingericht om roofvogels en uilen te vervoeren.

Doelstellingen

De stichting zet zich in voor deze doelstellingen.

Missie & Visie

Alles over de missie & visie van de stichting kun je hier lezen.

Team Wings

Sinds het ontstaan van stichting Wings of Change is er een heel team achter de oprichters komen te staan.

Het team bestaat uit diverse professionele zorgmedewerkers voor de begeleiding van onze deelnemers. Er is een team met ervaren dierenverzorgers en trainers, zodat het welzijn van de roofvogels te waarborgen. En een heel team aan vrijwilligers die zich inzetten voor de verzorging van het terrein en ondersteuning van de zorgmedewerkers.

De stichting wordt vitaal gehouden door het bestuur.

Bestuursleden

Voorzitter: A.G. Hoogland
Secretaris: N.G.N. Konijn
Penningmeester: B. Claassen
Algemeen bestuurslid: L.G. Arends
Algemeen bestuurslid: A. Tanis

Raad van Advies

W.B. de Groot