Inloophuis de Sociale huiskamer

Iedereen met een hulpvraag, met en zonder zorgindicatie, is welkom in ons inloophuis de sociale huiskamer; jong, oud, ziek of eenzaam. Kom gerust langs voor een kopje koffie als je geïnteresseerd bent of neem contact met ons op.

Intake

Omdat we goed in beeld willen krijgen van wie gebruik maakt van de huiskamer wordt er tijdens een eerste bezoek een korte intake afgenomen door de coördinator van de Sociale Huiskamer. Deze intake maakt voor ons duidelijk of er behoefte is aan extra zorg of hulp, maar ook of de juiste doelgroepen worden aangetrokken.

Vervoer

Wilt u graag komen maar heeft u geen vervoer? Dat is geen probleem! Mail of bel ons even (minimaal een dag van tevoren) en we halen u graag op binnen een straal van 10 km vanaf onze locatie. Onze bus is helaas niet geschikt voor rolstoelvervoer.

Inloophuis de Sociale Huiskamer Kwetsbare doelgroepen ontstane vriendschappen

Doel Sociale Huiskamer

  • Er wordt gezorgd voor meer zelfredzaamheid van de doelgroepen doordat er niet direct een beroep hoeft worden gedaan op professionele zorg;
  • Ontlast de mantelzorgers;
  • De samenwerking binnen het Sociaal Domein wordt verbeterd en daardoor vergroot;
  • Betere signalering én communicatie tussen diverse partijen binnen het Sociaal Domein: Dit zorg onder andere voor het bevorderen van preventie;
  • De Huiskamer verricht een sociale functie in de omgeving tegen onder andere vereenzaming, helpt het netwerk van de deelnemer te vergroten, werkt preventief, stimuleert participatie, vermenging van doelgroepen en zorg voor elkaar: Samen met elkaar voor elkaar!

Voortbestaan Sociale Huiskamer afhankelijk van uw gift!

Met elkaar zorgen we voor structurele openstelling van de Huiskamer en het organiseren van activiteiten. Dit doen we, naast de coördinator, met vele vrijwilligers.

‘Onze eigen doelgroepen’ met een zorgindicatie die al op het terrein aanwezig zijn, gaan de vrijwilligers assisteren. Dit zorgt ervoor dat iedereen zijn of haar steentje kan bijdragen en we krijgen een mooie vermenging van diverse doelgroepen. We hebben namelijk ervaren dat iedereen wel voor een ander wil en kan zorgen. Het geeft veel voldoening en energie! Zij zijn meer dan bereid om te helpen het kopje koffie te verzorgen of met iemand die rolstoelafhankelijk is een rondje te wandelen over het prachtige terrein! Zij kunnen tevens veel vertellen over de aanwezige roofvogels.

Ondersteuning diverse fondsen

Onlangs hebben diverse ondernemers maar ook fondsen de toezegging gedaan om De Sociale Huiskamer te ondersteunen met de inrichting en om het buitenterrein rolstoeltoegankelijk te maken: