Project Lugger

Stichting Wings of Change maakt deel uit van Project Lugger. Dit internationale project is drie jaar geleden in het leven geroepen om de Lugger valk in het wild te helpen en zijn achteruitgang te stoppen. Die vrijwel volledig word veroorzaakt door het handelen van de mens.

Verlies van habitat, veranderende landbouwmethoden, het gebruik van agrarische pesticiden, verstedelijking, en de grootschalige verwijdering van een van de voornaamste voedselbronnen van de valk, hebben allemaal bijgedragen aan de afname van de soort. Misschien wel de meest aangrijpende reden voor de afname van de Indische Luggervalk, is het gebruik van de valken als “Barak”. Dit is een methode waarbij de Luggervalk wordt gebruikt als levend lokaas om grotere valken te vangen, en deze illegaal te verhandelen. Indische Luggervalken worden op wrede wijze mishandeld om hun grotere, krachtigere verwanten te vangen. Het onvermijdelijke gevolg is de dood van de Luggervalk.

Gelukkig is de afname (hopelijk op tijd) opgemerkt, en is Project Lugger opgestart om te proberen de soort te redden.
Op dit moment maken zes Lugger valken deel uit van ons team gevederde vrienden. Zij dragen allemaal hun steentje bij aan het Lugger Project. Koppels worden gevormd om de soort te behouden en uiteindelijk exemplaren uit te kunnen zetten in het wild. En sommigen zijn enthousiaste ambassadeurs in de educatieve vliegprogramma’s.

Meer informatie over Project Lugger kunt u hier vinden.