Project quarantaine en hospitaal

Dankzij de bijdragen van Stichting Bouwstenen voor Dierenwelzijn, Manders-Brada Stichting en Stichting Dierenlot, de sponsoring van materialen door diverse lokale ondernemers, waaronder Keukensale Hoorn, Berkhout Dakbedekking en Jumbowood én de eigen inzet van onze vrijwilligers door het werk zoveel mogelijk zelf uit te voeren, heeft onze stichting haar quarantaine en hospitaal gedeelte een volledige make-over kunnen geven!
Voorlopig kunnen wij het groeiende ‘aanbod’ aan gewonde en verzwakte roofvogels en uilen zonder problemen weer opvangen en helpen herstellen op een professionele en hygiënische manier voor mens en roofvogel.

Wilde roofvogels en uilen die worden opgevangen bij Wings of Change worden aan de hand van een duidelijk stappenplan verzorgd. Dit stappenplan is bekend bij alle personen bij Wings of Change die in aanraking komen met de wilde dieren. De roofvogels worden ten alle tijden zo min mogelijk blootgesteld aan menselijk contact, zodat zij niet aan de mens kunnen gaan wennen. Hierdoor is het mogelijk om de roofvogel of uil na zijn behandel- en herstelperiode weer uit te zetten in de natuur.

Tot voor kort hadden wij de beschikking over een zelf verbouwde, verouderd hospitaal ruimte, ingericht met een tweedehands keukenblok, zonder deurtjes. De aanwezige apparatuur vertoonde toenemende grote gebreken en liet hen regelmatig in de steek.

Het hospitaal is nu opgeknapt tot een moderne ruimte met een nieuwe keuken inclusief benodigde apparatuur. Werkzaamheden kunnen nu snel en hygiënisch voor mens en roofvogel worden uitgevoerd. Er wordt dagelijks veel gebruik gemaakt van het hospitaal.

Tevens was door het groeiende aanbod van opvang een gebrek aan voldoende quarantaineruimte. De quarantaineruimte bestond uit 2 klimaatkasten en 2 kleine couveuses welke in een ruimte stonden waar geen uitbreiding meer mogelijk was. Door een interne verhuizing is de quarantaine nu gehuisvest in een grotere ruimte en uitgebreid met een aantal klimaatkasten en indoor quarantaine volières. Wings of Change heeft ook buiten extra quarantaine volières kunnen realiseren. Hierin kunnen de wilde roofvogels verder aansterken, zodat zij goed voorbereid kunnen worden voor hun terugkeer naar de natuur. De capaciteit van de opvang is nu meer dan verdubbeld om de roofvogels van de juiste zorg te voorzien.

Stichting Wings of Change is erg dankbaar voor de bijdragen van de fondsen, de diverse ondernemers,  en voor de belangeloze inzet van ons eigen team, zodat zij deze uitbreiding en optimalisatie hebben kunnen uitvoeren.