FNO Zorg voor Kansen zet zich in voor kwetsbare doelgroepen en financieert diverse programma’s voor kwetsbare doelgroepen waaronder het programma Klein Geluk. Zij hebben aan stichting Wings of Change een flinke bijdrage beschikbaar gesteld om ClassVR leskisten aan te schaffen voor het project Wings of Education.

Deze leskisten bestaan uit lesmodules voor het verzorgen en trainen van de roofvogels waarin onder andere gebruik wordt gemaakt van Virtual Reality. Middels deze nieuwe techniek wordt duidelijk in zicht gebracht hoe diverse handelingen bij de roofvogels het beste kunnen worden uitgevoerd en is hierdoor een waardevolle aanvulling op de lesmodules. Het versterkt onder andere de autonomie, bevordert participatie en het welzijn van de deelnemers.

Vitasys heeft Wings of Change de afgelopen maanden wegwijs gemaakt in het gebruik van deze leskisten en ondersteunt onze organisatie waar mogelijk. De mogelijkheden van VR zijn enorm, dus de komende tijd blijven we ons richten op het ontwikkelen en updaten van het lesmateriaal.

Wij willen FNO Zorg voor kansen – Klein Geluk heel erg bedanken voor hun bijdrage en Vitasys voor de training!