Opvang wilde roofvogels en uilen

Stichting Wings of Change heeft sinds 2017 een ontheffing van RVO voor het opvangen van in het wild gevonden roofvogels en uilen. Met onze roofvogelambulance worden de dieren getransporteerd naar onze roofvogelopvang en uilenopvang. Wij hebben alle faciliteiten en de expertise om de roofvogels een goede opvang en verzorging te geven, zodat zij snel weer in het wild kunnen worden uitgezet.

De laatste jaren is de populatie roofvogels in de natuur sterk gegroeid, wat uiteraard een positief feit is. Echter vinden we daardoor ook steeds vaker deze vogels verzwakt of gewond terug. Stichting Wings of Change vangt de vogels op. We maken een behandelplan, verzorgen ze en plaatsen waar mogelijk terug in de natuur. Onze stichting is erkend beneficiant van Stichting Dierenlot. Zij hebben een roofvogelambulance ter beschikking gesteld. Deze is speciaal ingericht om roofvogels en uilen stressvrij in te vervoeren.

Roofvogel opvang uilen wings of change steenuil little owl

Opvang (verwaarloosde) gehouden roofvogels en uilen*

Naast opvang uit het wild vangen we ook verwaarloosde roofvogels en uilen op welke in gevangenschap geboren zijn. Het aantal van deze vogels stijgt, omdat er sprake is van een mentaliteitsverandering onder roofvogelhouders en door strengere controles door overheidsinstanties. Met regelmaat worden er roofvogels en uilen aangetroffen welke onder dieronwaardige omstandigheden worden gehouden. Daarnaast komen steeds vaker particulieren bij ons met de vraag of zij hun roofvogel of uil aan ons kunnen overdragen, omdat zij zelf het dier niet van de juiste benodigde zorg kunnen voorzien.

De roofvogels en uilen welke wij houden, zijn gehuisvest in ruime volières conform de regels dierenwelzijn en de Wet Dieren. Wij toetsen het welzijn van onze dieren onder andere aan de hand van de vijf vrijheden van Brambell. Van de roofvogels die worden opgevangen wordt het natuurlijk gedrag gestimuleerd, hier wordt educatie over gegeven.

Mocht u vanwege omstandigheden genoodzaakt zijn om afstand te doen van uw roofvogel of uil, en geen geschikte nieuwe eigenaar kan vinden, dan zijn er mogelijkheden om afstand te doen van je vogel aan Wings of Change. U kunt hiervoor contact met ons opnemen middels het contactformulier.

* Roofvogels en uilen welke in gevangenschap zijn geboren kunnen niet worden uitgezet in de natuur. Wij zouden ons dan schuldig maken aan faunavervalsing.

Wij werken met het volgende stappenplan bij opvang van wilde roofvogels

 1. Het verwonde dier wordt door onze roofvogelambulance binnen gebracht.
 2. Intake
 3. Medische check, zo nodig overleg met onze roofvogelarts Drs A.A. Oranje van het vogelziekenhuis.
 4. Behandelplan en revalidatie plan maken
 5. Daarna wordt er gekeken naar de conditie van de roofvogel en wat de plaats wordt binnen Wings waar hij mag revalideren. Dit kan zijn de quarantaine, een afgesloten ruime volière in onze roofvogel opvang of dit is een geconditioneerde ruimte. Dit doen wij alleen als de roofvogel dusdanig verzwakt is dat hij extra zorg nodig heeft.
 6. Na de quarantaineperiode komt de roofvogel in een ruime volière om verder te revalideren.
 7. Als de roofvogel volledig gerevalideerd is en hij zelfstandig kan overleven in de vrije natuur, plaatsen we hem terug.

Roofvogelambulance Stichting Dierenlot Wings of Change opvang gewonde dieren

Wat kan jij doen?

Wat je kan doen als je een verlaten of gewonde roofvogel aantreft:

 • Regio West-Friesland:
  Vind je in omgeving  West-Friesland  een roofvogel verzwakt en/of gewond? Bel:  085-1302499. Dan brengen wij het dier met de roofvogelambulance naar onze roofvogelopvang en uilenopvang voor verzorging.
 • Buiten omgeving West-Friesland:
  Tref je buiten regio West-Friesland een roofvogel of uil verzwakt en/of gewond aan? Meld dit dan bij de  Dierenambulance  bij jou in de buurt of bel 144. Zij zorgen ervoor dat de roofvogel en/of uil bij ons wordt gebracht of door ons wordt opgehaald, óf dat zij in de juiste opvang terecht komt.
 • Tref je een (jonge) uil aan op de grond?
  Dit is vaak in het voorjaar het geval wanneer de takkelingen (jonge uilen) gaan leren vliegen. Vaak zijn zij niet ver van het nest vandaan. Wacht even af of de ouders nog in de buurt zijn en grijp niet direct zelf in! Mocht je twijfelen en/of het duurt erg lang dat de ouders in beeld komen, neem dan contact op met de lokale Dierenambulance of met onze Roofvogelambulance.