De stichting zet zich, naast de zorg en welzijn van de kwetsbare medemens, in voor het welzijn van roofvogels en uilen. Dit betreft zowel wildopvang als opvang aan verwaarloosde in gevangenschap geboren roofvogels alsmede conservatieprojecten wereldwijd.

Wij combineren zorg met de opvang van roofvogels en uilen.

Ieder mens en iedere roofvogel of uil is uniek en doorloopt een traject op maat.

De interactie met de vogels op ons prachtige landgoed waarin we de mensen terugbrengen naar hun basis (de natuur) heeft een enorm helende werking en biedt spelenderwijs ook ontwikkeling aan bij kwetsbare doelgroepen met een achterstand tot de maatschappij/arbeidsmarkt.

We zijn hiermee uniek in Nederland, net als ons inloophuis, onze roofvogelambulance en de educatie- en conservatieprojecten die we draaien.