Wings Roofvogel Academy

De Wings Roofvogel Academy is in het leven geroepen door de grondleggers van Stichting Wings of Change. Het idee is ontstaan als antwoord op de vraag: Hoe kunnen we een zo hoog mogelijke standaard waarborgen voor gehouden roofvogels & uilen. Gelet op algeheel welzijn en natuurlijk gedrag, en te toetsen aan de 5 vrijheden van Brambell.

De Wings Roofvogel Academy biedt:

  • Cursussen op het gebied van het houden, opvangen, verzorgen en trainen van roofvogels & uilen
  • Leertrajecten voor deelnemers uit kwetsbare doelgroepen
  • Voor beginners, gevorderden en professionals
  • Voor toezichthouders en dierenhulpverleners

De cursisten van de Wings Academy krijgen toegang tot een online leeromgeving en doen praktijk op bij Wings of Change in Andijk. Informatie over de cursussen en lesmodules kunt u hier opvragen.

Wings Health Academy en Wings @Work Academy

Ontwikkelings- en re-integratietrajecten waarbij deelnemers op ons centrum werkzaamheden verrichten met als doel weer naar het reguliere werk terug te kunnen keren en/of een opleiding en/of vrijwilligerswerk.

Inhoud 3 of 6 maandelijks traject:

  • De deelnemers  werken aan persoonlijke, sociale en emotionele competenties, persoonlijke ontwikkeling en algemeen welzijn.
  • De deelnemer krijgt naast de werkzaamheden en activiteiten met de roofvogels en/of op het terrein, individuele coaching, begeleiding en toegang tot de online leeromgeving Wings Academy. Het team, de roofvogels en de natuur bij Wings zullen hierbij als een ontspannen, spiegelende en stimulerende omgeving functioneren om doelen sneller te helpen realiseren.

Wanneer het doen van werkzaamheden geen optie is of wanneer het budget hier niet toereikend genoeg voor is, kan het traject worden gestart of doorlopen met losse consulten in de vorm van individuele coaching, toegang tot een online leeromgeving, begeleiding en indien gewenst paramedische behandeling of (roofvogelondersteunde) activiteiten en therapie.

Tip: Informeer bij je re-integratiebureau of bij je werkgever of er mogelijkheden zijn voor een vergoeding. Veel werkgevers hebben hier budget voor gereserveerd. Voor ondernemers is het traject fiscaal aftrekbaar.

De cursisten van de Wings Academy krijgen toegang tot een online leeromgeving en doen praktijk op bij Wings of Change in Andijk. Informatie over de cursussen en lesmodules kunt u hier opvragen.

Training roofvogels en uilen Wings of Change
Wings of change natuurbeleving educatie magelhaen oehoe lesser horned owl bw
Dagbesteding roofvogels en uilen natuur Amerikaanse Zeearend