Nu onze kapgieren druk bezig zijn met het bouwen van een nest blikken we  graag terug op de bijzondere reis welke Sander en Gaby hebben gemaakt naar VulPro in Zuid-Afrika.

VulPro is begonnen als rehabilitatiecentrum voor gieren, maar al snel vond er uitbreiding plaats in de vorm van kweekprogramma’s, wetenschappelijke en veterinaire onderzoeken en natuurlijk het creëren van bewustwording met betrekking tot gieren.
Sander en Gaby hebben meegedraaid met het team. Behalve dat het hard werken was was het ook erg bijzonder en dankbaar werk.
Gieren hebben een zeer belangrijke rol in het ecosysteem. Ze ruimen kadavers op en verminderen hierdoor de verspreiding van ziektes.
De gieren welke bij VulPro terechtkomen zijn vaak het slachtoffer van vergiftigingen, veranderingen in landgebruik of elektrocuties. Ze krijgen daar (medische) zorg en als het mogelijk is dan worden ze weer uitgezet.
In 2015 is de IUCN-beschermingsstatus van verschillende gierensoorten op de Rode Lijst aangepast vanwege hun achteruitgang.
Vier soorten Afrikaans-Euraziatische gieren hebben de status “ernstig bedreigd” gekregen. Dit zijn de kapgier, de Rüppell’s gier, de witruggier en de witkopgier. “Ernstig bedreigd” betekent dat ze momenteel op de rand van uitsterven staan.
Drie andere Afrikaanse-Euraziatische gieren hebben de status “bedreigd” gekregen. Dit zijn de aasgier, de lappet-faced gier (oorgier) en de Kaapse gier. Zij lopen een hoog risico om uit te sterven in het wild.