Noodklok voor de gieren

Stichting Wings of Change zet zich in voor de conservatie van met uitsterven bedreigde gieren. Verschillende conservatie projecten in Zuid Afrika worden samen met Gauntlet Conservation Trust door ons ondersteund. Het Gierenproject van VULPRO in Zuid Afrika in het bijzonder.

Het aantal gieren is de afgelopen jaren wereldwijd enorm afgenomen. De Rode Lijst van bedreigde vogelsoorten van IUCN (International Union for Conservation of Nature) laat dit duidelijk zien. De grootste oorzaak van de dramatische afname in het aantal gieren blijken de door stropers vergiftigde karkassen te zijn. Doordat de gieren deze vergiftigde karkassen eten, sterven zij ook en neemt de populatie af. De sterke daling van de populatie gieren heeft voor de stropers weer een positieve werking. Waar zij anders verraden worden door de circulerende gieren boven hun trofee, zal dit nu steeds minder voorkomen.

Het afnemen van de populatie gieren heeft voor de natuur een dramatisch gevolg. Gieren hebben een zeer belangrijke rol in het ecosysteem. Door hun scherpe zicht en hun reukvermogen zijn ze in staat om op grote afstand kadavers te traceren. Dode dieren worden door een groep gieren genuttigd. Vanwege het zeer sterke verteringssysteem van de gieren worden bacteriën en ziektes vernietigd, zodat deze niet de kans krijgen om zich te verspreiden. Gieren worden ook wel gezien als de afvalverwerkers van de natuur. Zij houden het ecosysteem gezond.