Trajecten

Intensieve begeleiding in de vorm van trajecten slaat goed aan. Wij richten ons daarom op diverse trajecten bestaande uit een aanbod van professionele begeleiding, coaching en indien gewenst diverse paramedische behandelingen.

Diverse doelgroepen kunnen bij ons terecht voor:

 • Leerwerktrajecten voor (jong)volwassenen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij geven deze mensen professionele begeleiding in de activiteiten én de kans om ervaring op te doen met werk, waardoor hun kansen op de arbeidsmarkt stijgen.
 • Re-integratietrajecten waarbij vaak op therapeutische basis op ons centrum werkzaamheden verricht worden met de bedoeling uiteindelijk weer naar het reguliere werk terug te kunnen keren en/of een opleiding en/of vrijwilligerswerk.
 • Revalidatietrajecten worden afgestemd per persoon. Dit betekent dat de duur van het traject, of een combinatie hiervan, bij een ieder verschillend is en kan variëren van één dag tot een langer traject, afhankelijk van de klacht of beperking.
 • Respijtzorgtrajecten waarbij de zorg overdag tijdelijk van mantelzorgers wordt overgenomen, zodat de mantelzorger even op adem kan komen. We bieden kwaliteit in zorg die passend, veilig, verantwoord en vertrouwd is én aansluit bij de behoefte van de zorgvrager, zodat de mantelzorger met een gerust hart de zorg kan over laten.

Na het afronden van een traject is er de mogelijkheid om een nazorgtraject in te gaan, passend bij het traject dat doorlopen is. Dit om te voorkomen dat men terug zou kunnen vallen in het ‘oude patroon’.

Een methode ontwikkelt door Wings of Change welke wordt aangeboden tijdens het zorgaanbod, is de speciale therapie: Roofvogelondersteunde Therapie
U kunt hier meer lezen over onze paramedische behandelingen:

Waarom

Na jarenlange ervaring hebben wij, oprichters van Stichting Wings of Change, met eigen ogen gezien wat voor positieve uitwerking de omgang met roofvogels en het in de natuur zijn heeft op personen met een beperking, maar ook bij mensen met (chronische) lichamelijke en mentale klachten/aandoeningen. De nabije omgeving was ook verbaasd over de positieve ontwikkelingen die deze personen maakten, en nog maken. 

Wat

Net als bij dolfijnondersteunde therapie gebeurt er tijdens het intensieve traject met roofvogels keer op keer veel verbetering van kwaliteit van leven. Vooraf worden doelen gesteld die haalbaar kunnen zijn en daar wordt het traject op afgestemd. Dit traject welke onder begeleiding van ervaren (para)medische therapeuten wordt uitgevoerd staat geheel op zichzelf, is zeer specifiek, uniek, resultaatgericht en op maat afgestemd op de persoon. Het is ook mogelijk om de familie en/of begeleiders te betrekken, waardoor de support aan de deelnemer extra versterkt wordt wat het herstel en/of ontwikkeling ten goede komt.

Het verschil tussen Roofvogelondersteunde Therapie en diverse andere dierondersteunde therapieen met behulp van dolfijnen, paarden, honden en ezels, is dat roofvogels en uilen niet geaaid kunnen worden. In plaats van dat het dier u zou kunnen kalmeren of een spiegel voor kan houden door het dier te aaien of te knuffelen, is er een andere benadering en veel bewustwording van uw eigen gedrag nodig om met een roofvogel om te kunnen gaan. Dit kan resulteren in een diepgaande verandering op fysiek en emotioneel vlak. De Roofvogelondersteunde Therapie gebeurt onder deskundige begeleiding.

Samenwerking internationaal: Steeds meer bewijs

Internationaal, in Florida, draait er een soortgelijk traject met co-founders Patrick Bradley en Kaleigh Hoyt.  Deze is opgezet voor oorlogsveteranen met PTSS (AVA Program). Zij hebben een samenwerking met een Veteranenziekenhuis: Bay Pine Hospital. Ook zij hebben goede resultaten geboekt en het traject wordt inmiddels ook ingezet voor mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Kaleigh rond haar thesis over dit onderwerp in april 2018 af.

In 2017 is een thesis afgerond door een studente uit Italië en april 2018 start een Nederlandse studente bij Wings of Change met het schrijven van een thesis over de Roofvogelondersteunde therapie die we in een trajectvorm al jaren inzetten als ontwikkelingstraject en re-integratietraject voor de kwetsbare doelgroepen met een achterstand tot de maatschappij.  

Wanneer

Het traject is bedoeld om vooruitgang of herstel te boeken bij fysieke en/of mentale klachten om weer te kunnen functioneren in de maatschappij.. Het is geschikt voor onze 'dagelijkse' deelnemers, particulieren, maar ook voor organisaties en bedrijven die kampen met een hoog ziekteverzuim.

Hoe

Via een speciale meting, welke door artsen en gemeentes wordt geaccepteerd, kan vanaf de start in kaart worden gebracht hoe de deelnemer functioneert op alle vlakken. Hieraan worden doelen gekoppeld en er wordt tijdens dit 3 maanden traject gewerkt aan:

 • Persoonlijke ontwikkeling*: Wat zijn haar of zijn behoeftes, kracht en zwakte?
 • Algeheel welzijn*: Ondersteuning bij voedings-, ademhalings- en leefpatroon
 • Lichaamshouding*: Scheefstand van het lichaam of een verkeerde houding aannemen kan zorgen voor uiteenlopende klachten zoals blessures, hoofdpijn en fysieke en emotionele instabiliteit/klachten
 • Roofvogelondersteunde Therapie*: Roofvogels zijn predatoren en staan met hun energie en instinct nog heel dicht bij de natuur. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld honden en paarden welke gedomesticeerd zijn. Wij trainen de roofvogels op hun natuurlijk gedrag en dit kan gekoppeld worden aan diverse oefeningen voor de deelnemer. Hiermee kan onder andere motoriek en mobiliteit worden gestimuleerd. Bij mentale klachten zoals PTSS, stress, ADHD en gedragsstoornissen wordt er bewustzijn van haar/zijn gedrag gestimuleerd en we helpen hen om hiermee beter te leren omgaan. Roofvogels kunnen namelijk iemand zwakste en sterkste punten feilloos laten zien, waardoor het gedrag positief kan worden veranderd.

Na 3 maanden wordt de meting nogmaals uitgevoerd en teruggekoppeld naar de deelnemer en eventueel betrokken begeleiders, instellingen, organisaties en gemeentes.

*Tijdens het traject wordt er beroep gedaan op (para)medische therapeuten, gedragsdeskundigen en specialisten.

Waarom

Het traject kan preventief, als herstel of ontwikkeling bij aandoening/ziekte of voor re-integratie worden ingezet. Onze ervaring is dat thuiszitten of één of twee keer in de week therapie niet altijd een oplossing is in het herstel of ontwikkeling. Door middel van intensieve therapie en de personen weer terug naar de basis (natuur) te laten gaan en (sub)doelen neer te zetten kan een ieder zich ontwikkelen en herstellen en/of het terugkeren in het arbeidsproces worden bespoedigd.

Voor wie

Dit traject is onder andere geschikt voor deze doelgroepen:

 • Mensen met psychische/mentale klachten: PTSS (Post Traumatisch Stress Syndroom), diverse angsten, trauma's, depressies, burn-out, negatief zelfbeeld, autisme, gedragsproblemen, ADHD, PDD NOS
 • Mensen met een lichamelijke klacht of aandoening: Progressieve ziekte of aandoening waaronder neurologische aandoeningen, spierziekten, stofwisselingsziekten, en voor chronische aandoeningen waaronder kanker, auto-immuunziekte, ME

Neem voor meer informatie over het traject contact met ons op.

Donatie

 Wij willen deze vorm van therapie ook voor iedereen met geen tot weinig budget beschikbaar stellen. Maar daarom hebben wij uw steun hard nodig! Iedere vorm van donatie is welkom. Klik hier  hoe u dit project kunt ondersteunen met belastingvoordeel!

Ervaring Daan

roofvogel ondersteunende therapie"Eind juli 2012 belandden we met onze zoon Daan op uitnodiging van Wings of Change in Andijk.

Daan is vanwege zijn energiestofwisselingsziekte rolstoelgebonden, spreekt niet verstaanbaar en heeft moeite met zijn fijne motoriek. In 2009 heeft Daan op Curacao dolfijnondersteunde therapie ondergaan met voor ons als zichtbaar resultaat dat hij ondernemender en zelfstandiger is geworden. In 2013 kan Daan door de fantastische actie "Gaan voor Daan" opnieuw naar Curacao voor dolfijnondersteunde therapie.

Sinds zijn eerste bezoek aan Wings of Change voelt Daan zich enorm tot vooral de uilen aangetrokken. Hij zoekt ze elke keer weer allemaal op, zoekt oogcontact en geniet enorm. Hoogtepunt is als de uil of roofvogel in de vlucht door Daan's haar vliegt. Daan heeft nu een aantal keren met de uil Bennie gevlogen, en durft elke keer meer. Wings of Change voert de roofvogelondersteunde therapie met Daan nu zodanig uit die vergelijkbaar is met en aansluit op de dolfijntherapie.

Omdat dolfijnondersteunde therapie duur is, kan roofvogelondersteunde therapie het gat vullen dat ontstaat als er na gevolgde dolfijntherapie geen vervolg mogelijk is. Wij zijn Léon en Nancy zeer dankbaar voor de prachtige kans op vergrote zelfstandigheid en zelfvertrouwen die zij Daan bieden."

Tom en Ellen Schouten

 

Wij ondersteunen en geven u advies bij uw voedings-, ademhalings-, leef- en bewustwordingspatroon.

 • Voeding: Het eten van de juiste voeding is belangrijk voor het herstel van uw klacht(en), ongeacht of deze fysiek of emotioneel is. We vragen daarom altijd naar uw voedingspatroon.
  Wanneer u zich namelijk onvoldoende voedt met de juiste voeding kost het uw lichaam veel energie om dit af te breken, waardoor er tekort energie gaat naar het herstel van uw klacht. Hierdoor kan o.a. vermoeidheid ontstaan en zakt de weerstand. Door vermoeidheid gaat u zich ook minder lekker in uw vel voelen en wordt dan steeds gevoeliger voor negatieve emoties.
  We bekijken uw voedingspatroon en kunnen hierin advies geven om zo optimaal mogelijk te kunnen functioneren.
 • Ademhaling: Een juiste ademhaling (buikademhaling) draagt bij tot lichamelijk en mentaal welzijn. Het vermindert onder andere stress gerelateerde klachten, angsten, rug- en hoofdpijnklachten
 • Lichaamshouding: Er wordt bij aanvang van het traject gekeken naar de lichaamshouding en indien nodig gecorrigeerd zonder manipulatie. Scheefstand van het lichaam of een verkeerde houding aannemen kan zorgen voor uiteenlopende klachten zoals blessures, hoofdpijn en fysieke en emotionele instabiliteit/klachten
 • Leef- en bewustwordingspatroon: Hoe staat u in het leven? Hoe reageert u op situaties? Wat doet u aan beweging? Spendeert u voldoende tijd buiten? Zorgt u voor u zelf of vooral voor anderen? Dit zijn allemaal vragen die gesteld worden bij aanvang van het traject.
  Coaching in uw leefpatroon en bewustwording van u zelf is een zeer belangrijk onderdeel van de dagbesteding en/of een traject om doelen te stellen in de persoonlijke ontwikkeling.

Sponsoren

 • https://www.mobielinterieur.nl/
 • orangefonds.nl
 • amatic.nl
 • 1place4ads
 • yesss
 • westfrieseuitdaging
 • vogelziekenhuis
 • vloerendirect
 • vitasys
 • vanettenbv
 • vanderhorstbouwbegeleiding
 • topetfarma
 • visspecialiststeur
 • Sense_Keukens
 • RCOAK
 • RABO_bank
 • Marketing_tijgers
 • jongbeveiliging
 • leoniesontwerp
 • kansfonds
 • flynth
 • Dr_C.J_Vaillantfonds
 • stoelenbankrestyling
 • bakkerdehouthandel
Wings of Change